Bóg też ma poczucie humoru... Non omnis moriar, to, co we mnie niezniszczalne - teraz staję twarzą w twarz z Tym, który jest! Jan Paweł II