" href="http://misiak.blox.pl/rss2/23.html?34841"/>
| < Czerwiec 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
O autorze
Zakładki:
.:: MENU
.:: Wiara, religia
.:: Aukcje Allegro
Allegro - Program Partnerski
Allegro: /></a></div>
           </div>
                   <div class='TytulFolderaZakladek'>.:: Buttony</div>
    <div class='PoziomDrzewa'>
                  <div class='ZakladkaEtykieta'><a href=Po przyjacielsku ;)
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!></a></div>
                   <div class='ZakladkaEtykieta'><a href=Różancowe Karty
.:: Dodali mnie do siebie :) Stopniowo uzupełnię
.:: Internetowe kamery
.:: Książki religijne, dewocjonalia
.:: Moje stronki
.:: Moje ulubione:
.:: Możesz pomóc, jeśli chcesz:
.:: Stronki zaprzyjaźnione:
Statystyki www


Czekam na meile:
drozdmaciej@tlen.pl
Non omnis moriar, to, co we mnie niezniszczalne - teraz staję twarzą w twarz z Tym, który jest! Jan Paweł II
Kategorie: Wszystkie |
RSS
niedziela, 10 grudnia 2006
Akolitat

Dziś dwunastu braci z roku czwartego przyjęło z rąk J.E. Ks. Bp dr Pawła Sochy posługę akolitatu!

Proszę o modlitwę za nich!

14:09, macdrozd
Link Dodaj komentarz »
piątek, 08 grudnia 2006
Niepokalanie Poczęta Panienka

Witajcie,

Dziś czcimy Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Pragnę, aby opowiedział nam o tym Sługa Boży Jan Paweł. Niniejszą naukę wygłosił 12 czerwca 1996 roku podczas audiencji generalnej.

1. Przekonanie o tym, że Maryja została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu od samego poczęcia i w związku z tym jest określana jako cała święta, na przestrzeni stuleci umacniało się stopniowo w liturgii i w teologii. Zjawisko to spowodowało na początku XIX w. falę petycji o dogmatyczną definicję przywileju Niepokalanego Poczęcia.

Odpowiadając na tę inicjatywę, w połowie ubiegłego wieku, po przeprowadzeniu konsultacji wśród teologów, papież Pius IX zasięgnął opinii wszystkich biskupów na temat stosowności i możliwości tego rodzaju definicji, zwołując niejako «pisemny sobór». Rezultat był wymowny: olbrzymia większość spośród 604 biskupów odpowiedziała na pytanie twierdząco.

Po przeprowadzeniu tak szerokiej konsultacji, która obrazuje troskę mojego czcigodnego poprzednika o wyrażenie — poprzez definicję dogmatu — wiary Kościoła, z równą starannością przystąpiono do redakcji dokumentu.

Specjalna komisja teologów, ustanowiona przez Piusa IX w celu ustalenia objawionej doktryny, przypisała istotną rolę praktyce eklezjalnej. Kryterium to wywarło wpływ na sformułowanie dogmatu, w którym położono większy nacisk na wyrażenia odzwierciedlające życie Kościoła, wiarę i kult ludu chrześcijańskiego, niż na określenia scholastyczne.

Wreszcie w 1854 r. bullą Ineffabilis Pius IX ogłosił uroczyście dogmat o Niepokalanym Poczęciu: «ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia, na podstawie szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego — została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć» (DS, 2803).

2. Ogłoszenie dogmatu o Niepokalanej wyraża istotną treść wiary. W bulli Sollicitudo z 1661 r. papież Aleksander VII mówił o zachowaniu od grzechu duszy Maryi «od pierwszej chwili stworzenia i połączenia z ciałem» (DS, 2017). Natomiast definicja Piusa IX abstrahuje od wszystkich wyjaśnień na temat sposobu połączenia duszy z ciałem i głosi, że osoba Maryi od pierwszej chwili poczęcia była wolna od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego.

Pozytywną konsekwencją zachowania od «wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego» jest ustrzeżenie od jakiegokolwiek grzechu i ogłoszenie doskonałej świętości Maryi, dla której to doktryny definicja dogmatyczna stanowi fundamentalny wkład. Istotnie, negatywne sformułowanie przywileju maryjnego, uwarunkowane poprzednimi kontrowersjami na temat grzechu pierworodnego, które wystąpiły na Zachodzie, powinno być zawsze uzupełnione pozytywnymi wypowiedziami na temat świętości Maryi, wyraźnie uwypuklanej w tradycji wschodniej.

Definicja Piusa IX odnosi się tylko do zachowania od grzechu pierworodnego i nie mówi wyraźnie o zachowaniu od pożądliwości. Jednakże konsekwencją pełnego zachowania Maryi od wszelkiej zmazy grzechu jest zachowanie Jej od pożądliwości, nieuporządkowanej tendencji, która według Soboru Trydenckiego jest pozostałością po grzechu i do grzechu nakłania (DS, 1515).

3. Zachowanie od grzechu pierworodnego, jakim cieszy się Maryja «na podstawie szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga», stanowi absolutnie darmowy Boży przywilej, który otrzymała Ona od pierwszej chwili swej egzystencji.

Definicja dogmatyczna nie głosi, że ten szczgólny przywilej jest jedyny, choć pozwala się tego domyślać. Natomiast stwierdzenie owej wyłączności zawarte jest wyraźnie w encyklice Fulgens Corona z 1953 r., w której papież Pius XII mówi o «przywileju bardzo szczególnym, który nigdy nie został udzielony innej osobie» (AAS 45 [1953], 580), wyłączając w ten sposób możliwość — dopuszczaną przez niektórych, choć niezbyt uzasadnioną — przypisania go również św. Józefowi.

Dziewica Matka otrzymała szczególną łaskę niepokalanego poczęcia «mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego», czyli dzięki Jego powszechnemu działaniu odkupieńczemu.

Tekst definicji dogmatycznej nie stwierdza wyraźnie, że Maryja została odkupiona, lecz bulla Ineffabilis potwierdza w innym miejscu, że «została wybawiona w sposób bardziej wzniosły». Oto nadzwyczajna prawda: Chrystus był odkupicielem swojej Matki i dokonał w Niej swego odkupieńczego dzieła «w sposób doskonały» (Fulgens Corona, AAS 45 [1953], 581) od pierwszej chwili Jej życia. Sobór Watykański II ogłosił, że Kościół «w Niej (...) podziwia i wysławia wspaniały owoc Odkupienia» (Sacrosanctum Concilium, 3).

4. Ta uroczyście ogłoszona doktryna, jest wyraźnie nazywana «doktryną objawioną przez Boga». Papież Pius IX dodaje, że «wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć». Dlatego też, kto się z nią nie utożsamia lub podtrzymuje przeciwną jej opinię, «ulega rozbiciu w wierze» i «odłącza się od Kościoła katolickiego».

Ogłaszając prawdę dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, mój czcigodny poprzednik był świadom, że działa na mocy swej władzy nieomylnego nauczania jako powszechny Pasterz Kościoła, co kilka lat później zostało uroczyście zdefiniowane podczas Soboru Watykańskiego I. Wypełniał w ten sposób swój nieomylny Urząd Nauczycielski jako posługę na rzecz wiary Ludu Bożego i nie bez znaczenia jest fakt, że uczynił to definiując przywilej Maryi.

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:

Dzisiejsza katecheza maryjna dotyczy dogmatu Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Dogmat ten, ogłoszony w r. 1854 przez Piusa IX, odpowiada długiej tradycji wiary i pobożności katolickiej, chrześcijańskiej, nie tylko katolickiej, ale prawosławnej też. W naszej tradycji tej prawdzie poświęcone są Godzinki — Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. To, co śpiewamy zawsze przed Mszą św. i przy różnych okazjach, także po domach: «Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę Świętą, zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą. Przybądź nam, Miłościwa Pani, ku pomocy i wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy».

Dalszy ciąg tych bardzo pięknych Godzinek — bo to są teksty piękne poetycko i głębokie teologicznie; ja bardzo lubię je śpiewać, przypominać sobie — głosi właśnie prawdę o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej.

Wszystkim, którzy tutaj są obecni z Polski — z różnych stron, z różnych parafii i wspólnot — życzę błogosławieństwa Bożego i trwania w tej pięknej maryjnej tradycji naszego narodu.

Teraz się pomodlimy wszyscy razem, śpiewając Pater Noster po łacinie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

20:43, macdrozd
Link Dodaj komentarz »
środa, 06 grudnia 2006
Co nowego u mnie?

Witajcie,

26 listopada 2006 byłem w parafii w Jaczowie na tzw. Niedzieli Powołaniowej. Czytałem list od Księdza Rektora (dostępny na stronie diecezjalnej) oraz zbierałem ofiary na nsze Seminarium. Miałem też okazję, choć z kilkoma osobami porozmawiać. A od Księdza Proboszcza otrzymałem wspaniałe świadectwo wiary i miłości Chrystusa.

2 grudnia 2006 roku w naszym Seminarium odbyły się Mikołajki - spektakl kabaretowy przygotowany przez braci z roku III. Była okazja do pośmiania się z przełożonych, ale także i nas kleryków... Ze mnie. :)

3 grudnia 2006 roku do Seminarium zjechali nasi Rodzice, gdyż był to dzień spotkania naszych wychowawców z Rodzicami. Oczywiście nie zabrakło spotkań z klerykami. A Rodzice przywieźli trochę słodkości, więc mogliśmy wspomóc organizację mikołajkowych prezentów dla dzieci z okolicznych wiosek i mieszkańców DPS-u w Glińsku.

6 grudnia 2006 roku (to dziś) rozdajemy prezenty dzieciakom w szkołąch, przedszkolach... Jadę do Glińska, po mszy będzie krótkie spotkanie ze św. Mikołajem...

Wszystkim życzę, by dzisiejszy patron ŚWIĘTY MIKOŁAJ, biskup, pomagał dawać siebie innym. Sprawiać podarki, które zaprowadzą obdarowanych do Chrystusa Pana.

ŚWIĘTY MIKOŁAJU, módl się za nami!

14:21, macdrozd
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 19 listopada 2006
Po koncercie

Wczoraj byłem z kilkoma klerykami w Świebodzinie na Eucharystii sprawowanej w intencji ojczyzny, po której koncertował zespół Artystyczny Wojska Polskiego oraz chór wojskowy. Było pięknie!

Słowo OJCZYZNA (ze swoim znaczeniem) jest obok słowa BÓG (ze swoim znaczeniem) oraz HONOR (ze swoim znaczeniem) najważniejszym słowem.

08:14, macdrozd
Link Dodaj komentarz »
sobota, 04 listopada 2006
Krótki wpis

Listopad jest miesiącem, w którym w sposób szczególny pamiętamy o zmarłych. Dlatego też proszę o modlitwę za wszystkich zmarłych, którzy bliscy są naszemu sercu.

13:59, macdrozd
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 26 października 2006
Zaproszenie na spotkanie

Młodzieżowy Klub Dyskusyjny zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się w sobotę 28 października 2006 roku o godzinie 19:15.


Temat spotkania: Życie duchowe człowieka XXI wieku


Miejsce spotkania:

Salka parafialna
ul. Niemcewicza 35 (teren byłej jednostki wojskowej, Os. Staszica)
Gorzów Wielkopolski

16:30, macdrozd
Link Dodaj komentarz »
środa, 25 października 2006
Być sobą

Witajcie,

Prezentuję Wam kochani jeden z moich wierszy!

 

Zachować siebie

Trudno jest siebie zachować!

Nie ulec, choć troszkę obróbce Kościoła!

Myśli. Może te same ze sobą się kłócą

wciąż na nowo, ale ja jakby inny

- cichszy

- spokojniejszy

- świętszy?

         7 czerwca 2006

 

A JUSTYNCE SKŁADAM BARDZO GORĄCE ŻYCZENIA URODZINOWE!!!

I zaraz zadzwonię do niej! :)

 

19:58, macdrozd
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 22 października 2006
Dzień modlitw o świętość kapłanów

Witajcie,

Wczoraj, tj. w sobotę 21 października przeżywaliśmy w seminariukm dzień modlitw o świętość kapłanów w naszej diecezji. To ważne byśmy wszyscy pamiętali o tych, którzy są naszymi duchowymi kierownikami. Pamiętajmy, by w codziennej modlitwie zawierzać kapłanów i osoby powołane opiece Matki Bożej, wychowawczyni powołań i Matce kapłanów.

Na wczorajszym spotkaniu księża diecezjalni, a także zakonni rozpoczęli swój dzień od modlitwy różańcowej, którą prowadził ojciec duchowny seminarium ks. Piotr Spychała. Następnie księża oraz klerycy wysłuchali konferencji ascetycznej ks, Piotra Rutkowskiego CM (również ojca duchownego w seminarium). Później czas osobistej refleksji, medytacji przed wystawionym Najświętszym Sakramencie. Po tej części coś dla ciała - obiad, a po nim ciąg dalszy dla ducha - modlitwa brewiarzowa, prowadzona przez ks. Zbigniewa Kobusa, po niej konferencja Księdza Biskupa Pawła Sochy CM. Oczywiście szczytem spotkania była Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Diecezjalnego Adama Dyczkowskiego, który wygłosił homilię w oparciu o Hymn o miłości z Pierwszego Listu do Koryntian. Pięknie powiedział o tym, by dać młodym, których księża uczą poczucie bezpieczeństwa i miłości bliźniego, tak aby otworzyli się oni na Kościół, ale nade wszystko na Boga i na drugiego człowieka. W najbliższej koncelebrze byli obaj biskupi pomocniczy - bp Paweł oraz bp Edward Dajczak.

Módlmy się:

Panie i Boże nasz, Królu nieba i ziemi,

Ty powierzyłeś kapłanom Najświętszy Sakrament

I skarb swojego Stworzenia

Oddając w ich ręce Władze nad samym sobą.

Ześlij Twojemu ludowi świętych kapłanów,

Aby mu byli podporą w trudnościach,

Braćmi w potrzebach,

Aby Ciebie słowem, czynem, miłością

Wprowadzali w serca ludzkie

I trudy codziennego życia.

Spraw, aby serca kapłańskie,

Myśli i ręce pozostały czyste,

Pokorne i zawsze gotowe do posługi.

Niech będą odbiciem Twego

Świętego Oblicza,

Niech pozostaną wierni Tobie,

Twojemu Kościołowi

I swojemu powołaniu,

aż do ostatniej chwili swego życia. Amen.

Modlitwa pochodzi ze strony : www.apostolat.alleluja.pl

08:32, macdrozd
Link Komentarze (1) »
poniedziałek, 09 października 2006
Wreszcie jest...

Wreszcie jest dostęp do pracowni komputerowej w seminarium.... Trwała wymiana komputerów. Jest ich teraz mniej bo tylko pięc', ale za to pożądne. U mnie dobrze... Łacina zliczona, nowy rok rozpoczęty, a właśnie trwają uroczystości inauguracyjne. Teraz jest Msza św. Ja byłem już na Eucharystii rano, teraz mma dyżur na korytarzu, a że trwa msza, więc mogę sobie pozwolic' na chwilę przerwy...

Pozdrawiam was serdecznie i dziękuję za modlitwę...

Z Bogiem!

10:31, macdrozd
Link Komentarze (2) »
piątek, 22 września 2006
Prośba

Witajcie,

Bardzo, ale bardzo was proszę o modlitwę w intencji Bogu wiadomej! Od tego zależy los wielu kleryków!

17:48, macdrozd
Link Komentarze (6) »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 15